Białogóra - zdjęcia miejscowości
Białogóra, rezerwat przyrody, ma on powierzchnie 211 hektarów. Rezerwat zapewnia ochronę fragmentów nadmorskiego lasu bagiennego wraz z jego unikatową roślinnością. Na terenie chronionym znajdują się m. in. takie rzadkie gatunki jak sit sztywny, ponikło wielołodygowe, wrzosiec bagienny oraz inne.


Białogóra
Ulica Morska

Białogóra
Centrum

Białogóra
Deptak, kramy

Białogóra
Deptak

Białogóra
Deptak

Białogóra
Plaża

Białogóra
Główna plaża

Białogóra
Powrót z plaży

Białogóra
Stadnina koni

Białogóra
Rezerwat